Architektur Ausstellungen Deutschland

+++ Aktuelle Öffnungszeiten entsprechend örtlichen Corona-Regeln finden Sie auf den Websites der Institutionen +++

The National Museum - Architecture Oslo

Boligideer

Dauerausstellung
Aktuelle Ausstellung:
1.3.2017–1.3.2034 Housing Design
Skjettenprosjektering IS, «Skjettenbyen», 1965 Foto: ©Ukjent

Hvordan har idealer om boligkvalitet endret seg fra tiden omkring 1920 til i dag? Utstillingen viser norske arkitekters utforsking av nye boformer og byplanideer i boligprosjekter.

Gjennom modeller, tegninger og fotografier fra samlingen gir utstillingen innsikt i moderne norsk bolighistorie.

Hagebyer fra mellomkrigstiden og drabantbyutbyggingen etter andre verdenskrig står sentralt. Hovedvekten ligger på sosial boligbygging; samtidig illustrerer eneboligprosjekter hvordan arkitekter eksperimenterte med nye ideer om hjemmets arkitektur. Utstillingen presenterer også 1960-årenes atriumhus. Denne hustypen var ifølge arkitekturteoretikeren Christian Norberg-Schultz spesielt fruktbar for å prøve ut nye boformer.

Boka Hva er en god bolig? av Ketil Moe og Johan-Ditlev Martens, ble gitt ut på Universitetsforlaget samtidig som utstillingen ble åpnet.