Architektur Ausstellungen Deutschland

The National Museum - Architecture Oslo

Utestemme

8.7.–1.9.2019
Nächste Ausstellung:
© Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

UTESTEMME er en grønn og sanselig utstilling om landskapsarkitektur!

Visste du at vi i Norge var de første i Europa til å utdanne landskapsarkitekter? Har du tenkt på at uterom som hager, parker, byrom og kirkegårder er formgitt og planlagt av noen?

Landskapsarkitektutdannelsen på Ås er 100 år i 2019. Dette markeres med utstillingen UTESTEMME i Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Landskapslabyrint
Utstillingen «sprenger» rammene for museet og går imellom og utenfor rommene, slik også landskapsarkitekturen gjør. I landskapslabyrinten blir du invitert til å gå tur igjennom en leken installasjon. Lag på lag med informasjon fra arkivmateriale, historiske tegninger, nye fotografier og grafiske illustrasjoner, avdekker viktigheten av landskapet rundt oss. Du vil bli kjent med pionerene i landskapsarkitekturen fra 1900 til 1960-årene, representert ved blant andre Olav L. Moen, Karen Reistad, Torborg Z. Frølich, Røhne & Strøm og Grindaker & Gabrielsen.

Sanselig utstilling
Utstillingen består også av et eget sanserom som etterligner landskapets stadige lys- og lydforandringer. I inngangshallen vil det være en stor installasjon som fremstiller lys- og skyggespillet som skapes når sollys filtreres gjennom trær og vegetasjon.

Det grønne skiftet
På utsiden av museet kommer det til å foregå en langsom forvandling med vekst og blomstring i hele utstillingsperioden. UTESTEMME er en påminnelse om at det tar tid å bygge med grønt, og at det grønne skiftet har pågått i det stille i hundre år. Utstillingen gir utestemme til profesjonens første lavmælte aktører og skrur opp volumet for fortsatt grønn samfunnsbygging.