Architektur Ausstellungen Deutschland

deSingel - International arts campus Antwerpen

Sugiberry
Meaning

27.3.–14.6.2020
©Vlaams Architectuurinstituut

In het voorjaar van 2020 toont het Vlaams Architectuurinstituut binnen het thema Back from Japan het werk van twee jonge architectenbureaus die werken vanuit België én Japan. SUGIBERRY, opgericht door Mayu Takasugi en Johannes Berry (2016), werkt vanuit Brussel en Tokyo.

In de tentoonstelling Meaning zoekt SUGIBERRY naar de architecturale relatie tussen Japan en Vlaanderen, door eigen werk naast dat van anderen te tonen. Ze tonen hoe een idee dat zich aanpast aan een veranderende context, meer specifiek in de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Japan, leidt tot nieuwe verbanden en nieuwe betekenislagen.

SUGIBERRY focust op menselijkheid en de dialoog met de gebouwde omgeving. Hun projecten omhelzen uiteenlopende condities en zijn vaak een katalysator voor nieuwe verhoudingen en betekenissen. De architectuur van SUGIBERRY vormt de uitdrukking van die zoektocht: alles staat in relatie tot het menselijke.