Architektur Ausstellungen Deutschland

deSingel - International arts campus Antwerpen

Back to School. Scholenbouw van morgen

25.10.2019–16.2.2020
https://www.vai.be/expos-en-programma/back-to-school-scholenbouw-van-morgen

De tentoonstelling Back to School onderzoekt of scholen in Vlaanderen klaar zijn voor de toekomst.

De architectuurwereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het creëren van scholen en leeromgevingen maakt daar een belangrijk deel van uit. Back to School onderzoekt of scholen in Vlaanderen klaar zijn voor de toekomst. De tentoonstelling toont een selectie van interessante schoolgebouwen die de voorbije jaren werden gerealiseerd. De projecten weerspiegelen de typologische vernieuwingen binnen scholenbouw, illustreren welke plaats een school kan vervullen in het weefsel van een dorp of stad, en tonen de rol die architectuur kan vervullen in de sociale en ruimtelijke context.

De voorbije tien jaar werd een opmerkelijk groot aantal nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd in Vlaanderen. Zowel in centrumsteden, als in kleine plattelandsgemeentes rezen nieuwe scholen uit de grond. Een belangrijke factor voor deze hoge productie is het grootschalige project ‘Scholen van morgen’ waarmee de Vlaamse regering tegemoetkomt aan het verouderde en ontoereikende onderwijspatrimonium. Het programma, een publiekprivate samenwerking, omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het dertigjarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten.